FGU-elever: Fra digitale aktører til digitalt myndige aktører

FGU-elever: Fra digitale aktører til digitalt myndige aktører

december 14, 2020 0 Af Alexander Bruggisser

Baggrund

Som led i den nationale strategi om cyber- og informationssikkerhed (Finansministeriet 2018), har Københavns Professionshøjskole, i samarbejde med Styrelsen for IT og Læring, kortlagt kompetencebehov i uddannelsessektoren. Rapporten kan findes ved at klikke på Behov for viden om cyber og informationssikkerhed baggrundsrapport.

I 2020 har Nationalt Center for Erhvervspædagogik (KP) med en bevilling fra Center for Cybersikkerhed gennemført et aktionslæringsforløb for undervisere på FGU institutionerne i Digital Dømmekraft og Cybersikkerhed.

Baggrundsmaterialet for aktionslæringsforløbet tager udgangspunkt i allerede udviklede undervisningsmaterialer til lærerne i form af redskaber, små videoer og undervisningsvejledninger, der ligger på Danmarks Læringsplatform www.emu.dk. Det kan du tilgå ved at klikke på Cybersikkerhed og Digital Dømmekraft.

Setuppet for aktionslæringsforløbet har været to workshops og en aktionslæringsperiode. Hér har lærerne arbejdet med at udvikle og afprøve undervisning i fag som matematik, PASE, Identitet og medborgerskab, teknologiforståelse samt værkstedsfag.

Setup for aktionslæringsforløbet

Erfaringer, tips og tricks

Erfaringerne som er opsamlet gennem didaktiske samtaler med lærerne og fokusgruppeinterviews har vist, at lærerne kan omsætte de udviklede forløb til egen undervisning samt at elevernes opmærksomhed skal fanges. Der er udvalgt fem små læringsforløb som lærerne har arbejdet med til inspiration.

Faktaboks over hvilke emner der fangede elevernes opmærksomhed

· Tjek din mobiltelefon – hvilke apps bruger du, hvad er in og hvad er yt?

· Stalk din lærer – hvad kan du finde om mig på nettet

· Tjek nummerplader og find oplysninger på nettet om person

· Hvilke medier er I på? Hvad bruger I dem til? Hvad er de gode og dårlige? Hvad er nyt – og hvad er yt?

· Find de mange lækkede forskudsregistreringer, der flyder frit på nettet

· Billede manipulation – hvad er OK og hvad er ikke? Hvornår er det mobning?

· Hvor sikker er din mobiltelefon? Bruger du kode (mange gør det ikke) hvor er dit NemID?

· Dagens frække ord i medierne: morgenbånd på 10 minutter fx cyber angreb, G5 myte og facts

· Hvad kan en kommende arbejdsgiver finde om mig på nettet? Vil jeg ændre det og hvordan.

Fem læringsforløb der bygger videre på det eksisterende undervisningsmateriale på emu.dk

1. Forløb

2. Forløb

3. Forløb

4. Forløb

5. Forløb

Kontaktpersoner: Hanne Søgaard (hsoe@kp.dk) og Jørgen T. Østergaard (jtos@kp.dk)

Del indlægget