Forfatter: Alexander Bruggisser

Styrket samarbejde mellem virksomheder og erhvervsskoler

Som et led i projektet Restart – kompetenceforsyning til virksomheder, har Nationalt Center for Erhvervspædagogisk indsamlet erfaringer med og udarbejdet anbefalinger til, hvordan man som erhvervsskole kan arbejde med praktikplads- og virksomhedsopsøgende aktiviteter. Artiklen tager udgangspunkt i det politiske fokus på praktikpladsopsøgende arbejde, og hvordan det arbejde kan styrkes gennem et øget samarbejde mellem erhvervsskoler i…

Af Alexander Bruggisser maj 28, 2021 0

FGU-elever: Fra digitale aktører til digitalt myndige aktører

Baggrund Som led i den nationale strategi om cyber- og informationssikkerhed (Finansministeriet 2018), har Københavns Professionshøjskole, i samarbejde med Styrelsen for IT og Læring, kortlagt kompetencebehov i uddannelsessektoren. Rapporten kan findes ved at klikke på Behov for viden om cyber og informationssikkerhed baggrundsrapport. I 2020 har Nationalt Center for Erhvervspædagogik (KP) med en bevilling fra…

Af Alexander Bruggisser december 14, 2020 0