Kategori: Uncategorized

Styrket samarbejde mellem virksomheder og erhvervsskoler

Som et led i projektet Restart – kompetenceforsyning til virksomheder, har Nationalt Center for Erhvervspædagogisk indsamlet erfaringer med og udarbejdet anbefalinger til, hvordan man som erhvervsskole kan arbejde med praktikplads- og virksomhedsopsøgende aktiviteter. Artiklen tager udgangspunkt i det politiske fokus på praktikpladsopsøgende arbejde, og hvordan det arbejde kan styrkes gennem et øget samarbejde mellem erhvervsskoler i…

Af Alexander Bruggisser maj 28, 2021 0

Cyber- og informationssikkerhed et aktuelt undervisningstema?

Skrevet af: Hanne Søgaard Det politiske afsæt er Danmarks nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed (2018-2021) og strategiens initiativ 2.1: Digital dømmekraft og kompetencer via uddannelsessystemet. Projektets mål er at etablere vidensområder på emu.dk, der kan bruges i undervisning af og aktiviteter med børn, unge og voksne. Big Brother Vi er i midten af halvfjerdserne…

Af Signe Roslef Rieland november 27, 2019 0