Danmark bygger på at vi gør os umage

januar 17, 2020 0 Af Signe Roslef Rieland

Jan Bisgaard, lektor

Sådan indledte undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Theil sin tale i dag ved åbningen af DM i Skills her i Bellacenteret i København. Hun talte til unge der er her på Skills-konkurrencen, fordi de er engagerede i deres uddannelse til deres kommende erhverv. Unge der er blevet set af deres lærere og praktikvejledere og som har valgt at gøre sig ekstra umage for at komme med til dette Danmarksmesterskab i erhvervsfaglighed.

Men hvad betyder konkurrencen, hvis vi ser på den fra et didaktisk perspektiv. Jeg havde for nu en del år siden muligheden for at interviewe flere af konkurrencedeltagerne. De kunne samstemmende berette om at deltagelsen i konkurrencen gav dem ekstra muligheder. De fik ekstra øvelser på deres skole. Desuden fik de ofte ekstra støtte og opbakning fra deres praktiksted, hvor flere af dem også fik mulighed for at øve sig uden for praktikstedets åbningstid. Yderligere fortalte flere af deltagerne, hvordan de fik ekstra opbakning fra deres familie, så de kunne deltage i konkurrencen.

Deltagelsen i Skills giver altså mulighed for at en differentiering, hvor de unge der engagerer sig mest i deres erhvervsuddannelser får et helt unikt uddannelsesforløb med en bred opbakning fra alle sider.

Men gør konkurrence-elementet ikke at vi skaber vindere og tabere, frem for at skabe stærke læringsfællesskaber i skolerne og på praktikstederne? Hvis vi tager et kig over i sportens verden, hvorfra Skills i nogen grad henter sin inspiration, så er der i sporten plads til både eliten, som vi alle samles om og bredden som vi alle kan være en del af. På mange EUD-skoler er disse principper allerede implementeret i form af lokale skolekonkurrencer og regionale mesterskaber. Det er også interessant at se at mange af konkurrencerne er bygget sådan op, at eleverne skal udføre deres opgaver i samarbejde med andre.

Men her er stadig plads til udvikling. For lige så vel som her vrimler med nysgerrige grundskole elever, der bliver bragt ind med busser fra hele landet. Så kunne Skills også rumme endnu flere EUD-elever, der både kunne bakke op om deres erhverv og se nysgerrigt på, hvilke muligheder deres uddannelse giver mulighed for både nationalt og internationalt.

Men bliver det så ikke for stort, så det kun kan være her i København, Odense og Herning. Det bliver vel også alt for dyrt, vil nogle mene. Størrelsen og prisen vil selvfølgelig være en udfordring. Men med Skills ser vi en positiv historie om erhvervsuddannelserne, som alle bakker op om, fra forældrene der vasker deltagernes tøj, så de kan brug tre timer ekstra på at gøre sig umage, til statsministeren der deltager i præmieoverrækkelsen. Samtidig ser vi her et nationalt samlingspunkt, hvor skoler og praktiksteder, faglige udvalg og forskere, ministre og embedsfolk, der alle er involveret i EUD, mødes et sted og medvirker til at anerkende, de unge der hver dag gør sig umage for at skabe værdi for vores fælles samfund. Skills skaber dermed nogle værdier som er svært at måle økonomisk. Men jeg håber at vi som samfund forsat vil være med til at bakke op om at vi får anerkendt de unge der gør sig umage.

Del indlægget