Erhvervspædagogikken skal udvikle Danmarks faglærte

Erhvervspædagogikken skal udvikle Danmarks faglærte

oktober 1, 2019 0 Af admin

Af Jakob Harder, dekan, det Lærerfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole

@jakob_harder

Udfordringerne omkring Danmarks faglærte hober sig op. Både politikere, arbejdsgivere og arbejdstagerorganisationer er enige om, at vi i høj grad kommer til at mangle faglært arbejdskraft i de kommende år. Vi skal sikre, at der uddannes flere og dygtige faglærte. Men hvordan?

Vores unge mennesker har heldigvis selv ret til at vælge deres livsbane og dermed uddannelse. Det skal der ikke laves om på. Men det er ikke det samme, som at vi bare skal lade stå til.

Erhvervsskolernes succes, og dermed antallet af dygtige faglærte, handler selvfølgelig om uddannelsernes indhold. Men i min optik er der to ting, der overses. Pædagogik og evnen til at følge med udviklingen inden for industri 4.0. Og ikke mindst sammenhængen mellem de konsekvenser den teknologiske udvikling inden for mange fag har for pædagogikken i uddannelserne.

Pædagogisk fokus

Hvad angår det pædagogiske aspekt, tænker jeg særligt på en større bevidsthed om, hvordan man griber undervisningen an på en uddannelse, hvor mange kommer uden stærke boglige kompetencer, og hvor både helt unge direkte fra folkeskolen og voksne med mere livserfaring søger til.

Siden 2010, hvor Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik (DEP) blev obligatorisk for erhvervsskolelærere uden formel pædagogisk kompetence, har mange af lærerne på erhvervsuddannelserne efteruddannet sig inden for det erhvervspædagogiske område. Det giver lærerne en styrke at kombinere deres faglighed fra egen uddannelse og job med pædagogisk indsigt i undervisningsmetoder rettet mod nutidens unge og voksne på erhvervsuddannelserne.

Derudover tester vi på Københavns Professionshøjskole i Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) for tiden en “praktikum-model” i samarbejde med NEXT, TEC, Roskilde Tekniske Skole og Hotel- og Restaurantskolen, hvor erhvervsskolelærere styrker både deres faglighed og pædagogik i undervisningen i et tæt samspil mellem teori og praksis. De første erfaringer er gode. Lærerne formår at omsætte den pædagogiske viden om, hvordan undervisningen bedst tilpasses elevernes situation uden at gå på kompromis med det faglige niveau.

Industri 4.0

En af de helt store udfordringer på erhvervsuddannelserne er, at den virkelighed de uddanner til, er præget af en teknologi, der udvikler sig hurtigere, end det tager at udskrive et eksamensbevis. At matche det kræver en fortløbende teknologisk opgradering af kompetencer – og i et vist omfang også udstyr – på erhvervsskolerne.

Det er en særskilt udfordring af en helt anden kaliber at sikre adgang til de seneste industrirobotter, virtuelle flymotorer og e-handels-værktøjer end at holde nogle tablets opdateret i folkeskolen. Det vil jeg lade andre om at kloge sig på, men påpege, at det let overses, at den udvikling, som mange brancher er genstand for, påvirker den pædagogik og didaktik, som undervisningen på erhvervsskolerne bør basere undervisningen på.

I praksis er det ikke muligt for erhvervsskolerne at deltage i kapløbet om at have viden om og adgang til nyeste teknologi inden for alle brancher. Og selv hvis det lykkes, vil viden om de konkrete værktøjer og færdigheder i at betjene dem hurtigt forældes. Derfor må undervisningen også indrettes efter at sætte eleverne i stand til at løse fagenes problemer med et væld af skiftende metoder og værktøjer.

På Københavns Professionshøjskole understøtter vi denne udvikling gennem det vi kalder ”laboratorie-didaktik”.

Viden er vej

For at sikre at både pædagogiske udfordringer og udviklingen inden for industri 4.0 samles op i robuste og fokuserede erhvervsuddannelser, er der brug for en stærkere stemme i debatten om fremtidens erhvervsuddannelser. En stemme der baserer sig på viden fra både dansk og international forskning. En stemme, der respekterer erhvervsuddannelsernes udgangspunkt – de fag og brancher der uddannes til – men samtidig puffer til udviklingen af undervisningsmetoder og -form. Der er derfor behov for at udvikle næste niveau af det pædagogiske grundlag, som morgendagens lærere på erhvervsskolerne skal beherske.

Det første skridt er at udvikle og dele viden. Derfor har Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) lanceret denne blog med viden og debat om metoder og didaktik. Vi tager medicinen selv ved at eksperimentere med laboratoriedidaktik på vores egne uddannelser.

Det næste skridt er at sikre, at viden omsættes til praksis – at de lærere, der hver dag underviser på landets erhvervsskoler udvikler deres undervisningspraksis, så uddannelsernes kvalitet og elevernes motivation styrkes. NCE inviterer derfor både erhvervsskolesektoren, organisationer og vidensinstitutioner til at skabe stærkere samarbejde om ny viden om erhvervspædagogik og udviklingen af undervisningen på erhvervsskolerne.

Der er meget at gøre. Erhvervspædagogikken og ny viden gør en forskel på, om vi lykkes med at tiltrække og uddanne flere, dygtige faglærte – flere “kloge hænder” om man vil.

Del indlægget