Styrket samarbejde mellem virksomheder og erhvervsskoler


Som et led i projektet Restart – kompetenceforsyning til virksomheder, har Nationalt Center for Erhvervspædagogisk indsamlet erfaringer med og udarbejdet anbefalinger til, hvordan man som erhvervsskole kan arbejde med praktikplads- og virksomhedsopsøgende aktiviteter. Artiklen tager udgangspunkt i det politiske fokus på praktikpladsopsøgende arbejde, og hvordan det arbejde kan styrkes gennem et øget samarbejde mellem erhvervsskoler i Region Hovedstaden.

Del indlægget