Kompetenceudvikling tæt på praksis – kan man overhovedet det i virkeligheden?

Kompetenceudvikling tæt på praksis – kan man overhovedet det i virkeligheden?

november 15, 2019 0 Af admin

Kompetenceudvikling tæt på praksis kan godt lade sig gøre, men det kræver planlægning og ikke mindst tæt samarbejde mellem dem, der gennemfører uddannelsen, dem der deltager i uddannelsen og ledelsen, der skal sikre forankringen efterfølgende. Vejen kan være lang og kringlet, men når det lykkes at nå i mål, står vi med erhvervsskolelærere, der er klædt endnu bedre på til at løfte undervisningen ude på skolerne.

Indlægget er skrevet af Sabine Bjørg Jensen, projektleder, NEXT Uddannelse København, Jette Andreasen, specialkonsulent, UCN og Christina Hartmann Nielsen, specialkonsulent, NCE

For fire år siden indgik vi et modigt og udviklende samarbejde. Vi gik sammen, tre stor uddannelsesinstitutioner, for at udvikle et kompetenceforløb for erfarne undervisere på NEXT Uddannelse København.

Ambitionerne var at udvikle et modul på Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik, der kom tæt på praksis og gav de erfarne undervisere på skolen et kompetenceløft. Vi ville sammen forpligte os til at bringe vores tre institutioner i spil på den bedst mulige måde.

NCE kom med erfaringen og en stor viden om udvikling af uddannelsesforløb tæt på praksis. UCN act2learn kom ind som nye spillere med friske idéer og et nyt blik på måden at lave uddannelse på. NEXT Uddannelse København kom ind som en nyfusioneret skole med ambitioner om at skabe et fælles pædagogisk fundament hos erhvervsskolelærerne.

NEXT kom også med et forslag til en model, hvor undervisningen ville inddrage praksis undervejs i modulet samt krav om indfrielse af en eud-reform (2014), der gav anledning til skærpet fokus på et pædagogisk kompetenceløft hos erhvervsskolelærerne.

Er samarbejde vejen frem?

Igennem de sidste fire år har 143 lærere fra NEXT gennemført modulet ‘Uddannelsesplanlægning og didaktik’ fra Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik. Projektet er således lykkedes. Vi er kommet i mål – og hvad har vi så lært?

  • Vi har lært, at samarbejde kan være udfordrende og derfor en kærkommen ‘forstyrrelse’. Der kommer hele tiden ting ind fra siden, der ‘forstyrrer’ planer og aftaler, vi har forskelligt afsæt og forskellige lovgivninger, vi skulle få til at mødes. Derfor er det afgørende at være gode til at tale sammen og løbende justere de indbyrdes forventninger til hinanden.
  • Vi har lært, at samarbejde er berigende. Vi er blevet klogere og har fået større indsigt. Vi har udviklet hinandens perspektiver og inspireret hinanden til hele tiden at flytte os.
  • Vi har lært, at samarbejde gør en forskel. Når vi går sammen om et fælles mål, og vi alle forpligter os på at nå derhen, kan vi komme meget tættere på det, vi gerne vil. Vores fælles vilje, kompetencer og godt samarbejde blev samlende for os.

Tæt på praksis

Vores primære ambition var at udvikle og gennemføre et uddannelsesforløb, der var tæt på praksis. Målet var, at lærerne fra NEXT skulle udvikle deres undervisning, og derfor skulle forløbet tale direkte ind i den praksis, de indgår i hver eneste dag.

Det betød, at NEXT skulle være gode til at sætte ord på deres praksis – og ikke mindst sætte ord på, hvor de gerne ville flytte praksis hen. Har I prøvet det? Det kan godt være svært at sætte ord på, når lærerne har vidt forskellige erfaringer med og idéer om, hvad der kendetegner god undervisning tæt på praksis.

Det betød også, at UCN og NCE skulle lytte – og udvikle deres praksis. Lytte til fortællingen om den praksis, der skulle styrkes igennem forløbet. Og udvikle et forløb, der kunne inddrage netop den praksis og understøtte udviklingen af ny undervisningspraksis. Samtidig med, at det selvfølgelig skulle sikres, at forløbet levede op til de krav og rammer, der gælder for et diplommodul. Kompetencemålene skulle nås.

Kom vi i mål?

Nåede vi så det, vi ville? Ja, det synes vi da selv. Vi fik udviklet et forløb, hvor vi hele tiden blev klogere på hinanden og hele tiden kom tættere på målet. Vi fik givet en masse lærere et kompetenceløft, hvor de i dag bruger både værktøjer, nye perspektiver på undervisning og ‘forstyrrelsen’ i at lære nyt i egen praksis. Og vi har lært en hel masse undervejs. Ikke mindst af hinanden.


Dette er første indlæg i vores blogstafet, der sætter fokus på samarbejdet med NEXT Uddannelse København om opkvalificering af deres erfarne undervisere gennem et modul på Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik.

Læs de andre indlæg her:

Når praksis og ny læring smelter sammen

Nye pædagogiske kompetencer styrker undervisningen og giver fælles sprog

Del indlægget