Mere om EUD

Her kan du finde links til relevante hjemmesider, der beskæftiger sig med erhvervspædagogik og erhvervsuddannelser.


Børne- og undervisningsministeriet

Find informationer om erhvervsuddannelserne og nyeste lovgivning inden for området.

Ministeriets hjemmeside


Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

EVA laver analyser, evalueringer og udvikler redskaber inden for uddannelse og dagtilbud.

EVA beskæftiger sig med, hvad der skaber kvalitet på erhvervsuddannelsesområdet og undersøger håndteringen af nye tiltag inden for området.

EVAs hjemmeside


Center for Ungdomsforskning (CeFU)

CeFU forsker i unge, ungdom og ungdomsliv. CeFU forsker på tværs af sektorer med fokus på de unges perspektiver.

CeFU har adskillige forskningsprojekter indenfor erhvervsuddannelsesområdet.

CeFUs hjemmeside


DPU

DPU er Danmarks største universitetsmiljø for grundforskning og anvendt forskning inden for pædagogik og uddannelse.

DPUs hjemmeside


VIVE – det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd

VIVE leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor, herunder også uddannelsesområdet.

VIVEs hjemmeside


DEA

DEA laver analyser og projekter inden for uddannelse, forskning og innovation.

DEAs hjemmeside


Danske Erhvervsskoler og -gymnasier (DEG)

DEG arbejder for at skabe bedst mulige forhold for de erhvervsrettede uddannelser.

DEG er sekretariat for lederne og bestyrelserne på erhvervsskolerne.

DEGs hjemmeside


Danske SOSU-skoler

Forening for skoler, der udbyder social- og sundhedsuddannelser.

Danske SOSU-skolers hjemmeside


Uddannelsesforbundet

Uddannelsesforbundet er fagligt forbund for undervisere, vejledere og konsulenter på erhvervsrettede uddannelser.

Uddannelsesforbundets hjemmeside


Erhvervsskolernes elevorganisation, EEO

EEO er elevorganisation for elever på de tekniske skoler og HTX.

EEOs hjemmeside


Landssammenslutningen af handelsskoleelever, LH

LH er en elevorganisation, der repræsenterer elever på de merkantile uddannelser, EUD, EUX og HHX.

LHs hjemmeside