Uddannelse til fremtiden er erhvervsuddannelse

Uddannelse til fremtiden er erhvervsuddannelse

september 2, 2019 0 Af admin

Vi ved godt, at hvis vi skal have et godt samfund, så har vi brug for dygtige faglærte. Nogle taler om “kloge hænder”, og det er jo meget præcist. Det er mennesker, der kan forene viden og færdigheder, så de både kan være med til at skabe god praksis, udvikle den og have den professionelle dømmekraft, der gør, at de kan vælge de rigtige løsninger og stå inde for dem.

Det er erhvervsuddannelserne, der er det uddannelsesmæssige rum for kompetenceudvikling og dannelse, der sikrer, at vi har både kloge og motiverede hænder i samfundet. Det er også de uddannelser, der bliver bedt om både at stå for denne kvalificering og samtidig skabe inklusion for dem, der ikke lige passer ind i det almene uddannelsessystem. Det er en dobbelt udfordring, der kræver både pædagogisk fantasi, faglighed og soliditet.

Af Niels Henrik Helms, docent og afdelingsleder

Dynamiske uddannelser

Erhvervsuddannelserne har ikke stået stille, men er blevet fornyet gennem reformer og udviklingsarbejder, hvorved skoler, lærere og andre har forsøgt og i mange tilfælde er lykkes med at skabe de moderne uddannelser, der er nødvendige i forhold til et arbejdsmarked under stadig forandring, hvor digitalisering og globalisering for de fleste virksomheder mere har skabt muligheder end begrænsninger.

Samtidig er uddannelserne forsat udfordret af manglende optag og et stort frafald. Det er ikke et problem, der kan isoleres til den enkelte skole eller uddannelse, men er et stort samfundsmæssigt problem, der både truer virksomhedernes fortsatte udvikling og vores velfærd.

Vi kommer i store problemer

Mangel på faglærte med relevante faglige kompetencer har stor betydning for hele samfundsøkonomien. I en analyse fra 2016 beregner Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at der allerede i 2025 vil mangle 70.000 faglærte. Den manglende arbejdskraft er bl.a. et resultat af den faldende rekruttering til erhvervsuddannelserne.

Det er afgørende, at vi i Danmark understøtter udviklingen af erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser, så vi fremadrettet sikrer den nødvendige fagprofessionelle, kompetente og innovative arbejdskraft, som også inkluderer uddannelsesfremmede unge og voksne.

Lærerne er nøglen

En afgørende faktor for den fortsatte udvikling af erhvervsuddannelserne er kompetente faglærere og en kultur, som understøtter forskningsbaseret didaktik og læremiljøer. Derfor er det afgørende at få ny viden om faglærernes pædagogiske og didaktiske professionsudøvelse i spil på erhvervsuddannelserne.

Faglærerne er den vigtigste ressource for at fastholde og skabe rum for elevernes udvikling af stærke faglige og innovative kompetencer, der imødekommer arbejdsmarkedets efterspørgsel.

Uddannelse og forskning

Udfordringen er kort sagt:

Hvordan sikrer vi, at erhvervsuddannelserne også i fremtiden er attraktive og uddanner faglærte, der har relevante og fremtidsrettede kompetencer i forhold til et erhvervsliv (og en offentlig sektor), der er i konstant og accelererende forandring?

Hvad skal eleverne kunne? 

Hvordan skal de lære det?

Og hvordan etablerer vi et valideret videns- og udviklingsgrundlag, der øger lærernes og skolernes forståelsesrum og handlingsrepertoirer? 

Det er det samfundsmæssige projekt, NCE indgår i, sammen med elever, lærere, ledere, uddannelser, virksomheder, udvalg med meget mere. Vi er og vil forsøge fortsat at placere os som den institution, der tilbyder lærerne en uddannelse, der ikke bare er tidssvarende, men også kan være med til at skabe fremtiden.

Vi er i samspil hermed også et forskningsmiljø, hvor vi har særligt fokus på, hvordan læring, læremiljøer og professionel lærerfaglighed udvikles.

Del indlægget